NEVEZÉS


A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.
Kreatív Craft Award 2018 díjainak kihirdetése a megadott adatok (pályázó, társpályázó, alkotó) alapján történnek. 

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Ugyanazon kampány több kategóriában való indítása esetén, amennyiben különbözőek az azokhoz tartozó mellékletek, úgy kérjük ezen elemeket külön nevezésként feltölteni! 

A nevezési anyagokat kérjük, hogy ne töltse fel külön mappákba, illetve az anyagokat ne töltsék fel tömörítve!​​

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg 2018. november 16-ig, a pályamunka nem kerül a főzsűri elé. Az elektronikus számlát a nevezés feltöltése után, a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük.

Nevezési díj: 34 900 forint + áfa / nevezés (bruttó 44 323 forint)
Harmadik nevezéstől: 29 900 forint + áfa / nevezés (bruttó 37 973 forint)
Diák nevezés: 7 900 forint (bruttó, releváns hallgatói jogviszony igazolással)

A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben!

Nevező adatai

(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)
kategóriának megfelelően: pl. Legjobb operatőr kategória – operatőr

Nevezés adatai

Szempontok: alkalmazott technológiai háttér, mely vezérelvek szerint valósult meg a munka, mi volt a fő koncepció, mi volt a cél?

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Kreatív Craft Award versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.